Stowarzyszenie MłodaRP
                        11. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie postaw obywatelskich i pobudzanie aktywności gospodarczej oraz działalność na rzecz dobra publicznego (...)

© Stowarzyszenie MłodaRP