Stowarzyszenie MłodaRP
                        Jesteśmy członkiem koalicji „Masz głos, masz wybór”, współtworzyliśmy koalicję Razem89.

Współpracowaliśmy m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego, Metrem Warszawskim, Domem Aukcyjnym Rempex, Muzeum Powstania Warszawskiego, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, SGGW, Parlamentem Studentów RP, Stowarzyszeniem Projekt: Polska, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Zrzeszeniem Studentów Polskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Filmowa Warszawa i wieloma innymi osobami, instytucjami czy organizacjami.


© Stowarzyszenie MłodaRP