Stowarzyszenie MłodaRP
                        Stowarzyszenie MłodaRP to organizacja pożytku publicznego, której głównym celem jest rozwój. Chcemy dążyć do niego poprzez aktywizację i edukację młodego pokolenia. Nasze działania koncentrujemy na trzech sferach – kulturze, polityce i społeczeństwie oraz gospodarce.

Jesteśmy organizacją apolityczną, co – w naszym rozumieniu – oznacza nieutożsamianie się z konkretną partią czy ideologią, a nie odseparowanie od polityki. Nie skreślamy nikogo ze względu na wyznawane poglądy czy idee – stawiamy na dialog, otwartość i różnorodność. Nasze działania opieramy o kilka fundamentów, wśród których najważniejszym jest pozytywny tok myślenia.


© Stowarzyszenie MłodaRP