Stowarzyszenie MłodaRP
                        
Nasze działania koncentrujemy na trzech sferach – kulturze, polityce i społeczeństwie oraz gospodarce. Stawiamy na działalność artystyczną, naukowo-edukacyjną i symboliczno-popową – zarówno w tzw. realu jak i wirtualu. Uważamy, że tylko w ten sposób możemy lepiej, bardziej spójnie, efektywnie i efektownie przekazywać nasze idee i treści, często społecznie zaangażowane.


© Stowarzyszenie MłodaRP